Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Дестинация БРИНДИЗИ

GRIMALDI LINES

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИ КАМИОНИ от 13,60 м до 18 м

ИГУМЕНИЦА - БРИНДИЗИ БРИНДИЗИ - ИГУМЕНИЦА ПАТРА - БРИНДИЗИ БРИНДИЗИ - ПАТРА
495€ 495€ 550€ 550€