Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

 

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
SALES AGENCY

ЛАКМОС ТРАВЕЛ ЕООД

България, София 1142,
бул. ,,Васил Левски“ № 68, вх.1, ет.1, ап.1
Телефони: +359 2 986 88 20 / 22
Факс: +359 2 981 87 78
Мобилен: +359 888 616 312

E-MAILS:

ferryreservations@lakmostravel.com
cargo@lakmostravel.com
anesi@superfast.com

ГЪРЦИЯ - ИТАЛИЯ - ГЪРЦИЯ

 

Патра - Игуменица - Анкона - Игуменица - Патра - Анкона

Патра - Игуменица -Триест - Игуменица - Патра - Анкона

 

ПИРЕЯ - КРИТ - ПИРЕЯ

Пирея - Хераклион - Пирея