Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Условия за пътуване

Уважаеми колеги,

По отношение на епидемията от COVID 19, моля да информирате клиентите си за следното:

Нашите плавателни съдове работят по обичайните си графици до / от Италия.

Поради извънредните обстоятелства, възникнали поради избухването на COVID-19, италианските власти съобщиха следните инструкции за пътниците, пътуващи до / от италианските пристанища:

Пътниците са длъжни да докажат, че пътуването им се дължи на:

- Задължителна необходимост за работа

Спешна ситуация

Здравни причини

Връщане в доказано постоянно местожителство
Пътниците, които слизат от корабите, са длъжни да подпишат формуляр за самодекларация.

Формулярът за самодекларация се изпраща и на плавателните съдове, така че да бъде подписан от пътниците априори и да не се губи време по време на слизане.

Според италианските власти в момента не е възможно да се премине през Италия поради туристически причини.