Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Условия за карго резервация

Условия за карго резервация

 • За карго резервация се попълва формуляр - заявка, два - три дни преди датата на отпътуване.

 • След получаване на потвърждение от наша страна, изпращаме проформа за плащане.

 • Когато се реализира плащането издаваме и изпращаме код на резервацията, с който шофьора се чекира на касата на компанията, на съответното пристанище.

 • От компанията издават товарителница за камиона и бордна карта за шофьора. Шофьорите на камиони ползват безплатно легло в каюта и 50% намаление за храна.

 • Чек-ин се осъществява минимум 2 часа преди отплаването на кораба.

 

ЗАЯВКА

за КАРГО РЕЗЕРВАЦИЯ НА ФЕРИБОТ

 

ДО: “ЛАКМОС ТРАВЕЛ” ЕООД

Fax/e-mail: ferryreservations@lakmostravel.com/ (02) 9818778

 

Моля, приемете следното като наша заявка за фериботна карго резервация при посочените по-долу условия:

АВТОМОБИЛ/ИМЕ НА ШОФЬОР

Vehicle Registration number/Name of the driver

 

ДАТА НА ПРЕМИНАВАНЕ

Approximate date(s) of crossing

 

ПОСОКА НА ПРЕМИНАВАНЕ

Direction

 

ТОВАР (клас на опасност)

Load (hazardous class if any)

 

ДЪЛЖИНА НА АВТОМОБИЛА

Length of the vehicle (m)

 

 

 

Заявител:

 • Фирма: _____________________________________

(Пълно наименование на фирмата)

 • Идент. Код: ___ ______________________________________

 • Номер по ДДС __ __ ____________________________________

 • МОЛ _______ __________________________________________

 • Адрес на регистрация,

_____________

 • Адрес за кореспонденция _

_____________

 • Лице за контакт_____________________________________________________

 • Тел/Fax: _______________________

- E-mail: _____________________________________________________________

 • Име на заявителя _____________________________