Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Дестинация АНКОНА

 ANEK - SUPERFAST FERRIES

      ЦЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИ КАМИОНИ              
    ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - АНКОНА              
    АНКОНА - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА              
       ВАЛИДНИ ОТ 20.06.2022 год.              
                                           

ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - АНКОНА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO
ОТ 13,6M. ДО 16,5M.   1352     1368     1342     1210     1349     1363     1352  
ОТ 16,6M. ДО 18M.   1469     1485     1459     1313     1464     1480     1469  

АНКОНА - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO ЦЕНА EURO
ОТ 13,6M. ДО 16,5M.   1368     1394     1344     1397     1462     1643     1447  
ОТ 16,6M. ДО 18M.   1485     1511     1459     1517     1586     1783     1569