Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Дестинация АНКОНА

 ANEK - SUPERFAST FERRIES

      ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИ КАМИОНИ              
    ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - АНКОНА              
    АНКОНА - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА              
       ВАЛИДНИ ОТ 19.04.2019 год.              
                                           

ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - АНКОНА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ
ОТ 13,6M. ДО 16,5M. 675 25 700 735 25 760 790 25 815 650 25 675 810 25 835 795 25 820 675 25 700
ОТ 16,6M. ДО 18M. 715 25 740 770 25 795 825 25 850 700 25 725 875 25 900 835 25  860 715 25 740АНКОНА - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ
ОТ 13,6M. ДО 16,5M. 740 25 765 875 25 900 750 25 775 630  25 655 695 25 720 955 25 980 675 25 700
ОТ 16,6M. ДО 18M. 755 25 780 895 25 920 765 25 790 665 25 690 720 25 745 985 25 1010 700 25 725