Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Дестинация БАРИ


 SUPERFAST FERRIES

ЦЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИ КАМИОНИ
ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - БАРИ
БАРИ - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА
              От        20.06.2022                    

ИГУМЕНИЦА - БАРИ
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА
ОТ 13,6M. ДО 16,5M. 706 735 701

627

648 648 711
ОТ 16,6M. ДО 18M.  769 804 764 685 706 706 774БАРИ - ИГУМЕНИЦА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА
ОТ 13,6M. ДО 16,5M. 627 669 685 748 743 776 675
ОТ 16,6M. ДО 18M.  685 732 748 816 832 920 737
                                           

ПАТРА - БАРИ
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНA
ОТ 13,6M. ДО 16,5M. 795 820 795 769 790 769 769
ОТ 16,6M. ДО 18M.  869 895 869 837 863 837 837БАРИ - ПАТРА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА
ОТ 13,6M. ДО 16,5M. 753 774 801 785 858 936 837
ОТ 16,6M. ДО 18M.  821 848 874 858 837 1023 916