Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Дестинация БАРИ


 SUPERFAST FERRIES

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИ КАМИОНИ
ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - БАРИ
БАРИ - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА
                                                      От 01.08.2019                      

ИГУМЕНИЦА - БАРИ
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ
ОТ 13,6M. ДО 18M. 340 15 355 340 15 355 340 15 355

340

15 355 340 15 355 340 15 355 340 15 355
ОТ 18,1M. ДО 22M. АВТОВОЗ 365 15 380 365 15 380 365 15 380 365 15 380 365 15 380 365 15 380 365 15 380БАРИ - ИГУМЕНИЦА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ
ОТ 13,6M. ДО 18M. 340 15 355 340 15 355 340 15 355 340 15 355 390 15 405 390 15 405 340 15 355
ОТ 18,1M. ДО 22M. АВТОВОЗ 365 15 380 365 15 380 365 15 380 365 15 380 420 15 435 420 15 435 365 15 380
                                           

ПАТРА - БАРИ
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ
ОТ 13,6M. ДО 18M. 435 15 450 470 15 485 435 15 450 435 15 450 435 15 450 435 15 450 435 15 450
ОТ 18,1M. ДО 22M. АВТОВОЗ 470 15 485 510 15 525 470 15 485 470 15 485 470 15 485 470 15 485 470 15 485БАРИ - ПАТРА
КАТЕГОРИЯ КАМИОН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ ЦЕНА ТАКСА адм. обслуж. ТОТАЛ
ОТ 13,6M. ДО 18M. 435 15 450 435 15 450 435 15 450 435 15 450 470 15 485 470 15 485 435 15 450
ОТ 18,1M. ДО 22M. АВТОВОЗ 470 15 485 470 15 485 470 15 485 470 15 485 510 15 525 510 15 528 470 15 485